logo, Auta lasta ry

Ylätunnisteen kuva

Tervetuloa päiväkoti Eväsreppuun!


Kysy paikkatilanteesta varhaiskasvatuksen johtajalta:
Leena Kurki
p. 044 562 9804
leena.kurki@autalasta.fi


Päiväkoti Eväsreppu tarjoaa laadukasta päivähoitoa rauhallisessa, puistomaisessa ympäristössä kahdellekymmenelle yhdelle 1-6-vuotiaalle lapselle Oulun Hietasaaressa. Sijaintimme luonnonkauniilla alueella meren läheisyydessä mahdollistaa meille monet mukavat retket lähimetsiin, puistoon, meren rannalle tai vaikkapa paistamaan makkaraa omalle kodallemme.

Eväsrepun tilat ovat valoisat ja kodinomaiset. Liikuntatuokiot toteutamme pihapiirisämme sijaitsevassa erillisessä liikuntasalissa ja maittavat ateriamme valmistetaan omassa valmistuskeittiössämme.

Toiminnassamme painottuvat kristilliset arvot sekä taidekasvatus. Arjessamme kristillisyys näkyy ruokarukouksessa ja päiväunille ”siunaamisena” eli luemme rukouksen jokaiselle lapselle erikseen. Lisäksi viikoittaiseen ohjelmaan kuuluu ’pikku askeleet’, joissa käymme Raamatun kertomuksia läpi lapsen tasoisesti. Tavoitteenamme ei ole opettaa Raamatun sisältöjä, vaan kasvattaa lapsia rakkaudellisessa, välittävässä ilmapiirissä oikeudenmukaisuuteen ja kunnioittamaan toisia ihmisiä.

Taiteessa pyrimme antamaan lapsille kokemuksia ja elämyksiä taiteen eri lajien kautta. Taiteellisia peruskokemuksia lapset saavat mm. musiikista, kädentaidoista, kuvaamataidosta, tanssista, draamasta ja kirjallisuudesta. Taiteellisessa kokemisessa ja – ilmaisemisessa lapsi kokee oppimisen iloa, jossa epäonnistumisia ei tunneta. Taide tuo lapsen maailmaan värejä, muotoja, ääniä, tuoksuja ja tuntemuksia. Taiteen kautta lapsen mielikuvitus ja luovuus rikastuu ja sen kautta voidaan purkaa monenlaisia tunnetiloja.Yhteystiedot

PÄIVÄKOTI EVÄSREPPU
Mustasaarentie 7
90510 Oulu
p. 040-741 0713
evasreppu[at]autalasta.fi


Leena Kurki
varhaiskasvatuksen johtaja
p. 044 562 9804
leena.kurki[at]autalasta.fi
Riitta Rahkola, lastentarhanopettaja/esiopettaja
p. 040-7410713
riitta.rahkola[at]autalasta.fi


Toiminta-ajat:

Päiväkotimme on avoinna klo 7.15 - 16.45
Arvioimme toiminta-aikaa kausittain yhdessä vanhempien kanssa. Toiminta-aikamme voi siis olla myös lyhyempi tai pidempi, riippuen perheiden tarpeista. Tarkemmat tiedot saat päiväkodin johtajalta tai vastaavalta lastentarhanopettajalta.Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelmaan voit tutustua alla olevasta linkistä:

Eväsrepun päiväkoti/Vasu

Toiminta


Lapsiryhmämme on sisarusryhmä ja toimimme pienryhmäpedagogiikan mukaisesti, jolloin jokaisella kolmella kasvattajalla on omat pienryhmänsä. Pienryhmäpedagogiikan mukaisen toimintamallin keskeinen ajatus on taata lapsille turvallinen varhaiskasvatusympäristö ja rikas vuorovaikutus oman vastuuaikuisen kanssa, kiireettömän päiväkotipäivän aikana.

Kasvattajan tulee olla lapsen saatavilla, antaa huomiota, kantaa vastuu toiminnan kokonaisvaltaisesta sujumisesta ja taata turvalliset puitteet lapsen hoidolle, kasvatukselle ja opetukselle.

Myös ohjatussa toiminnassa lapset saavat yksilöllisempää ohjausta ryhmä koon ollessa vain 4 – 8 lasta yhtä kasvattajaa kohti. Esikouluryhmä muodostuu, mikäli päiväkodissamme on 7 esikouluikäistä lasta.


Henkilöstö

kuva piirustuksesta

Päiväkodissamme työskentelee päiväkodin johtaja, vastaava lastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja esiopetuspätevyydellä, lastenhoitaja sekä päiväkotiapulainen.

Henkilökuntamme on ammattitaitoista, työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta. Meillä lapsista ollaan aidosti kiinnostuneita ja pienessä päiväkodissa perheet tulevat hyvin tutuiksi. Toimimme päiväkodissamme kasvatuskumppanuuden periaatteella jolla tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Kasvatuskumppanuudessa yhdistetään vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Vanhempien ja kasvattajien keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus luovat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Henkilöstön vastuulla on luoda edellytykset tasavertaiselle yhteistyölle.

Päivähoitopaikan hakeminen

Hakiessasi lapsellesi päivähoitopaikkaa voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen johtajaan Leena Kurkeen, p. 044 562 9804, email: leena.kurki[at]autalasta.fi ja kysyä vapaista hoitopaikoista. Kun haluat hakea päiväkodeistamme päivähoitopaikkaa, täytä hakemus Oulun kaupungin sähköisen asioinnin sivuilta. Voit siirtyä kaupungin sivulle myös tästä linkistä: Ouka, päivähoito ja esiopetus


Päivähoitomaksut

Päiväkodeissamme on käytössä Oulun kaupungin yksityisen päivähoidon palveluseteli. Oheisessa taulukossa olevat päivähoidon omavastuun hinnat ovat maksimihintoja. Lisätietoa palvelusetelistä löydät Oulun kaupungin verkkosivulta: Tietoa palvelusetelistä


Alle 3 vuotias Palveluseteli max Yli 3 vuotias Palveluseteli max
Kokopävähoito 1240 € 1223 € 748 € 725 €
20h viikossa 682 € 673 € 411 € 399 €

*Lapsen hoitomaksu lasketaan perheen tulojen mukaan. Vanhemmat maksavat hoitopaikan hinnan ja palvelusetelin välisen eron.

Heinäkuussa ei peritä vanhempien omavastuuosuutta, mutta palveluseteli toimii varausmaksuna seuraavalle kaudelle.

Palveluseteli myönnetään perheelle kun Oulun kaupunki on saanut varhaiskasvatuspaikan vahvistuksesta. Palvelusopimus tehdään yhdessä perheen ja varhaiskasvatusjohtajan kanssa ennen hoidon aloittamista. Hoitomaksun suurutta voi arvioida Oulun kaupungin verkkosivuilla olevan laskurin avulla. Laskuri

Jos perhe hakee muutosta hoitomaksuun, tulee uudet tulotiedot toimittaa Oulun kaupungille. Ohjeet tulotietojen toimittamiseen löytyvät Oulun kaupungin verkkosivuilta.Tulotietojen toimittaminen.

Hoitopaikan irtisanominen

Yksityinen päivähoito/varhaiskasvatuspaikka sanotaan irti Oulun kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Perhe tekee irtisanomisilmoituksen myös varhaiskasvatusjohtajalle sähköpostitse. Ilmoituksessa tulee olla lapsen nimi ja viimeinen hoitopäivä. Auta Lasta ry:llä hoitopaikan irtisanomisaika on kalenterikuukausi.


Copyright © Auta Lasta ry 2014