logo, päiväkoti Laululintu

Ylätunnisteen kuva


Tervetuloa Laululinnun päiväkotiin!

Kysy paikoista varhaiskasvatuksen johtajalta:
Leena Kurki
p. 044 562 9804
leena.kurki@autalasta.fi

Laululinnun päiväkodissa on 30 hoitopaikkaa 1-6 vuotiaille lapsille Oulun Intiössä. Toiminnassamme painottuvat kristilliset arvot, pienryhmäpedagogiikka sekä taidekasvatus. Toimintamme perustuu yleiskristillisiin perusarvoihin: tämä näkyy ennen kaikkea siinä, millä tavalla kohtaamme päiväkodissa lapset, vanhemmat ja työtoverit. Jokainen lapsi näyttäytyy meille arvokkaana ja ainutlaatuisena Jumalan luomistyönä.

Arjessa kristillisyys näkyy ruokarukouksessa ja päiväunille ”siunaamisena” eli luemme rukouksen päiväunille mennessä. Lisäksi viikoittaiseen ohjelmaan kuuluu ’pikku askeleet’, joissa käymme Raamatun kertomuksia läpi lapsen tasoisesti. Tavoitteenamme ei ole opettaa raamatun sisältöjä, vaan kasvattaa lapsia rakkaudellisessa, välittävässä ilmapiirissä oikeudenmukaisuuteen ja kunnioittamaan toisia ihmisiä.

Taiteessa pyrimme antamaan lapsille kokemuksia ja elämyksiä taiteen eri lajien kautta. Taiteellisia peruskokemuksia lapset saavat mm. musiikista, kädentaidoista, kuvaamataidosta, tanssista, draamasta ja kirjallisuudesta. Taiteellisessa kokemisessa ja – ilmaisemisessa lapsi kokee oppimisen iloa, jossa epäonnistumisia ei tunneta. Taide tuo lapsen maailmaan värejä, muotoja, ääniä, tuoksuja ja tuntemuksia rikastuttaen lapsen mielikuvitusta ja luovuutta. Taiteen kautta voidaan myös purkaa monenlaisia tunnetiloja. Aikuiset mahdollistavat lapset taiteellisen kokemisen muokkaamalla varhaiskasvatusympäristöä tukemaan lapsen luontaista kiinnostusta vastaavaksi. Taiteen tekemiseen tarvitaan aikaa, tilaa, rauhaa, virikkeitä ja välineitä, mutta myös innostavaa, kannustavaa ja sallivaa ilmapiiriä.

Toteutamme päiväkodissamme pienryhmäpedagogiikkaa eli jokaisella kasvattajalla on oma 4-8 lapsen ryhmä. Ryhmien toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja perushoidosta vastaa vastuuaikuinen, joka myös tutustuttaa lapsen ja vanhemmat päiväkotiin hoidon alkaessa. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on meille tärkeää; kasvatuskumppanuus muodostaa pohjan lapsen turvalliselle ja johdonmukaiselle varhaiskasvatukselle.
Yhteystiedot

LAULULINNUN PÄIVÄKOTI
Sotilaankuja 1 (Intiö)
90130 Oulu
p. 044 760 7786
laululintu[at]autalasta.fi


Leena Kurki
Varhaiskasvatuksen johtaja
p. 044 562 9804
leena.kurki[at]autalasta.fi
Jenni Herajärvi
Vastaava lastentarhanopettaja/esiopettaja
p. 044 760 7786
jenni.herajarvi[at]autalasta.fi
Tanja Perälä, lastentarhanopettaja
p.044 760 7786
tanja.perala[at]autalasta.fi

Toiminta-ajat:

Päiväkoti on avoinna klo 7.00 - 16.45
Arvioimme toiminta-aikaa kausittain yhdessä vanhempien kanssa. Toiminta-aikamme voi siis olla myös lyhyempi tai pidempi, riippuen perheiden tarpeista. Tarkemmat tiedot saat päiväkodin johtajalta tai vastaavalta lastentarhanopettajalta.Henkilöstö


Vanhempien ja kasvattajien keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus luovat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle.

Päiväkodissamme toimii päiväkodin johtajan lisäksi viisi innostunutta, motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta kasvattajaa; vastaava lastentarhanopettaja esiopetuspätevyydellä, lastentarhanopettaja ja kolme lastenhoitajaa. Lisäksi meillä työskentelee kaksi iloista päiväkotiapulaista vastaten siivouksesta, pyykkihuollosta ja keittiön toiminnasta.

Toimimme kasvatuskumppanuuden periaatteella jolla tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuudessa yhdistetään vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasta koskevat tiedot ja kokemukset.


Vasu

Alla olevasta linkistä voi katsoa Laululinnun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelma on pdf-muodossa.


Laululinnun päiväkoti/Vasu

Copyright © Auta Lasta ry 2014