Näin me toimimme!
Toimintakulttuuri

Toteutamme toimintamme lapsilähtöisesti huomioiden lasten kiinnostuksen kohteet, kehitysvaiheet sekä luontaiset tavat oppia. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä monipuolisesti. Arkemme on kiireetöntä strukturoidun päiväjärjestyksen ja suunnitellun toiminnan myötä. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen arjen askareissa. Mahdollistamme lapsille onnistumisen kokemuksia ja annamme positiivista palautetta pitkin päivää. Positiivinen ja lämmin kohtaaminen on meille tärkeä arvo.Näemme jokaisen lapsen ja hänen perhekulttuurinsa arvokkaana. Tuemme perheiden moninaisuutta tarjoamalla perheille mahdollisuuden yhteisiin keskusteluihin ja huomioimme perheiden toiveita arjessa. Teemme lapsen varhaiskasvatussuunnitelman yhteistyössä perheiden kanssa. Yhdessä tekeminen tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.