Logo, Auta Lasta ry

Ylätunnisteen kuva


Auta Lasta ry on Oulussa toimiva voittoa tavoittelematon, lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja yleishyödyllisiä palveluja tarjoava lastensuojeluyhdistys


Auta Lasta ry on vuonna 1969 Annikki Raatikaisen aloittamaa lastenkotityötä jatkamaan ja kehittämään perustettu lastenkotiyhdistys. Heinäkulman lastenkoti sijaitsi Oulun keskustassa osoitteessa Uusikatu 78 aina vuoteen 1990 saakka. Auta Lasta ry:llä on ollut myös päiväkotitoimintaa vuodesta 1970 alkaen ja tuolloin perustettu Heinäsirkan päiväkoti toimi vuoteen 1993 saakka. Vuonna 1975 yhdistys vuokrasi Oulun kaupungilta toimintansa kesäpaikaksi alueen Oulun Hietasaaresta, jonne lastenkoti-, päiväkoti-, ja kesäkotitoiminta siirtyivät kesäkuukausiksi.

1980-luvulla toiminnan laajentumisen myötä ympärivuotisen toiminnan järjestäminen Hietasaaren alueella tuli ajankohtaiseksi ja RAY:n investointiavustusten myötä nykyisin käytössä olevat toimitilat otettiin käyttöön 1990-92. Lastenkoti nimettiin tuolloin Heinäsalmeksi. Vuodesta 1999 alkaen erityislastenkoti on toiminut nimellä Heinäsalmikoti ja syksyllä 2000 yhdistys jatkoi päivähoitotoimintaa avaamalla kristillisen päiväkoti Eväsrepun. Vuonna 2014 yhdistys laajensi päiväkotitoimintaansa avaamalla Oulun Intiöön kristillisen päiväkoti Laululinnun.

Auta Lasta ry on jäsenenä Lastensuojelun keskusliitossa, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:ssä, Kristillisen kasvatuksen ja koulutuksen kannatusyhdistys ry:ssä sekä yhteistyöjäsenenä Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE ry:ssä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet. Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea yksityinen henkilö tai yhdistys. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.


kuva palvelukeskuksen takapihalta

Auta Lasta ry:n palvelukeskus sijaitsee Oulun Hietasaaressa

Auta Lasta ry:n hallitus

Auta Lasta ry
Mustasaarentie 7
90510 Oulu
p. 044-5629800
FAX: 08-5629850
autalasta[at]autalasta.fi


Marja-Leena Kemppainen, puheenjohtaja
Email: kempmarlee[at]gmail.com

Eeva Rahko, varapuheenjohtaja

Kari Majuri

Taisto Vähäaho

Kari Miettunen

Anu Uusikylä

Katja Castillo

Pertti Kukkonen, yhdistyksen sihteeri
p. 044 562 9801
pertti.Kukkonen[at]autalasta.fi