Ylätunnisteen kuvaAvohuollon palveluja toteuttavat Heinäsalmikodin monipuolista erityisosaamista ja koulutusta omaavat työntekijät. Työvälineinä käytetään mm. perheterapeuttisia menetelmiä, Toimiva lapsi & perhe menetelmiä, perheinterventiota ja ART® (Aggression Replacement Training) -menetelmää.


Heinäsalmikodin avohuollon palveluilla tuetaan lapsia ja heidän perheitään arjen asioiden sujumisessa ja perheen ongelmatilanteiden ratkaisujen löytymisessä. Avohuollon palvelujen tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja myönteistä kehitystä sekä tukea perheitä niin, että kodin ulkopuoliseen sijoitukseen ei tarvitsisi turvautua tai se olisi mahdollisimman lyhyt. Palvelujen sisältö räätälöidään yksilö- ja perhekohtaisesti.

Avohuollon palveluina toteutetaan mm. perhetyötä lasten perheisiin, jälkihuollon palveluja sekä tukiviikonloppuhoitoa. Heinäsalmikodilla on hyvät puitteet järjestää tuettuja ja valvottuja tapaamisia.


tyttö ja nalle


Jälkihuolto on lastensuojelulaissa määriteltyä tukea itsenäistyvälle nuorelle tai alaikäisen lapsen perheelle sijoituksen jälkeen


Sijaishuollon päättymisen jälkeen lapsella ja nuorella on oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuollon sisältö räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja nuoren tai sosiaalityöntekijän, nuoren ja hänen perheensa kanssa.

Tuki voi sisältää mm. arjessä selviytymisen taitojen opettelua, asioinnissa auttamista, asunnon ja työpaikan hakemista, koulunkäynnin tukemista ja nuoren sosiaalisen tukiverkoston ylläpitämistä. Mikäli Heinäsalmikoti on ollut nuoren sijaishoitopaikka, jälkihuollon tukea toteuttaa nuorelle ennestään tuttu henkilökunta.


silta


Perheen toimintaympäristöissä toteutettava vanhemmuuden tukeminen ja ohjaus ovat keskeinen lähtökohta Auta Lasta ry:n perhetyössä


Avohuollon perhetyön tukitoimilla vahvistetaan perheen vuorovaikutustaitoja ja elämänhallintaa sekä edesautetaan perheen arjessa selviämistä. Työskentelyssä huomioidaan lasten kasvuun ja kehitykseen tai erityishoidollisuuteen liittyvät haasteet ja huolet.

Perhetyö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Perhetyöntekijät selvittävät perhetyöprosessin aikana perheen tarvitsemia muita tukipalveluja ja ohjaavat perhettä sellaisten palvelujen piiriin, jotka voivat auttaa perheen omaehtoista selviytymistä.

Käytännössä perhetyöntekijät toimivat joustavasti pyrkien vastaamaan perheen arjessa kohtaamiin tarpeisiin ja yhdessä tekeminen on työskentelyn lähtökohta. Perhetyön sisältöihin voidaan tarvittaessa liittää mahdollisuus Heinäsalmikodissa toteutettavaan suunnitelmalliseen intervallitoimintaan tai kriisitukeen.

Yhteystiedot

HEINÄSALMIKOTI
Mustasaarentie 7
90510 Oulu
p. Ohjaajat 044 562 9807 (ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä)
heinasalmikoti[at]autalasta.fi


Apulaisjohtaja
Tiina Koivula
p. 044 562 9820
tiina.koivula[at]autalasta.fi


Vastaava ohjaaja
Mikko Karppinen
p. 044 562 9808
mikko.karppinen[at]autalasta.fi